SUVENÝRY

UMĚLECKY ZPRACOVANÉ ORIGINÁLY:
* BUSSTY * PLAKETY * SOŠKY *
* HRNKY S RUČNĚ MODELOVANOU PODOBIZNOU VŠECH PLEMEN PSŮ
VE VELIKOSTECH od 20 cm až do ŽIVOTNÍ VELIKOSTI

OBJEDNÁVKA SUVENÝRU
*Povinné položky